Andezit Taşı Ürünleri

Andezit Basamak Taşı

Bir çok doğal maden çıkarıldığı maden ocaklarının özelliğin taşımakla beraber kesimi yapıldıktan sonra istenen ebatlara ulaşır ve uygulama yapılacak alana göre özelleşmeye başlamaktadır. Bu kapsamda bizler üretimini yaptığımız tüm ürünler için önceliğimiz ürünlerin ebatları ve uygulama alanına göre özellikleri taşıması olmalıdır. Bu kapsamda bizler üretimlerde farklı ürünlere göre farklı blok ham madde kullanımı yapmak olsun gerekirse üretim sırasında farklı teknikleri kullanarak ürün üretimi yapmaya mutlaka özen göstermekteyiz.

Bu kapsamda bu yazımızda andezit basamak taşı için hangi türden ham madde kullanımının yapıldığı ve bu kullanıma göre hangi ebatlarda ürünlerin üretimi yapıldığını incelemek ile işe başlamak doğru sonuçlara ulaşmada bizlere yardımcı olacaktır. Öncelikle bu ürünlerin hangi blok ham maddelerin kullanılarak üretildiğini incelemek ve bu noktadan sonra kalitesinin ne olması gerektiğini incelemek için bir başka başlıkta ele almanın daha doğru olacağını düşünmekteyiz. Bununla beraber en sık yapılan yanlışlardan birinin ürünün metrajının yanlış birimler kullanılarak bildirilmesi olduğunu belirtmekte fayda buluyoruz.

Bu kapsamda öncelikle bilinmesi gereken ürünün biriminin metre tül olduğu gerçeğidir. Bununla beraber metre tülün ne olduğunu bilinmesi gerekmektedir. Ürünlerin üretimi ve uygulaması aynı şekilde metre tül olarak hesaplanması mutlaka gerekmektedir. Bu bilginin yanında andezit basamak veya farklı ürünlerde ürün üretimi hangi birim metraj ile yapılıyor ise uygulaması aynı birim ile yapılması mutlaka gereklidir. Bunun dışına çıkmak oldukça yanlış olacaktır.

Bu bilgi sonrasında diğer en çok yapılan yanlış ise alın taşının ölçüsünün yanlış alınması durumudur. Bununla beraber fiyatlarda ayrı olarak fiyat verilmesi yanlış olduğunu belirtmekte fayda buluyoruz. Fiyat analizlerinde mutlaka dahil olup olmadığını incelemekte fayda bulunuyor bununla beraber ustaların ölçüleri doğru alması oldukça kıymetli olduğunu belirtmekte fayda buluyoruz. Bununla beraber ürünlerin fiyatları oldukça büyük kıymete sahip olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nokta bizler üretici olmamız ve kendi ham maddelerimizi işleyerek ürün üretimi yaptığımız için andezit basamak taşı için en uygun fiyat garantisini vermekte olduğumuzu belirtmek isteriz. Ancak kullanıcıların en dikkat etmesi gereken durumun farklı madenlerin andezit taşı adı altında pazarlandığını ve kullanıcıyı yanıltmaya yönelik olduğu gerçeğidir. Unutulmamalıdır gerçek bir ürün kesinlikle yazın veya kış aylarında en dip noktalarda deforme olmaz ve görevini sürekli yerine getirmektedir. Bununla beraber ürünlerin dayanımının yanında dış mekanlarda oldukça farklı avantajları bulunmaktadır.

Bu konu hakkında daha kapsamlı bilgiler için lütfen diğer başlıklarımızı inceleyiniz.

Andezit Basamak

Bir çok yapı malzemesi kullanımı yapılacak alana göre farklı ölçüler ve farklı özellikler barındırır. Ürünün ham maddesi hangi alana özgü ise o alana göre ürün kullanımı yapılması oldukça kıymetlidir. Bu kapsamda öncelikle ürünün özelliklerini tanımak ile işe başlamak doğru olacaktır. Kullanımı yapılacak andezit basamak taşı için bizlerin aradığı özellikle dış mekanlarda ilk aranan özelliğin kaymaz bir yapı olduğu belirtmekte fayda buluyoruz.

Dış mekanlar mevsimsel farklılıkları yaşayan ilk dereceden alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanımı yapılacak ürünler ise farklı yükseklikleri birbirine bağlayan ve düşme durumunda yaralanmaların oldukça yüksek olduğu alanlar olduğundan ilk özellik mutlaka kaymaz olması durumudur. Bu kapsamda ilk olarak ham maddesi andezit olan ürün için ilk özelliğin kaymaz yapısı olduğunu belirtmekte fayda buluyoruz. Bu alanda oldukça kıymetli bir özellik olduğunu bildiğimiz durumun diğer taraftan farklı ürün gruplarında olmadığını belirtmek isteriz. Bir seramik ve mermer gruplarının oldukça kaygan olması yağmurlu havalarda ya da kış yağlarında yaralanmaların sıklıkla gerçekleştiğini bizlerin önüne sermektedir.

Bununla beraber bu alanlarda ürünlerin ebatları oldukça farklı olarak karşımıza çıkaktadır. Üretimi yapılan ürünlerin ebatları kullanımı yapılacak alana özgü olması oldukça büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda bizler üretici tarafında olduğumuzdan istenen alana özgü üretimleri gerçekleştirmekteyiz. Bununla beraber her alanın farklı ebatlara sahip olması gerektiğini belirtmekte fayda buluyoruz. İç mekanların kullanımına sunulacak alanlar için üç santimetre kalınlık oldukça ideal durumdadır.

Ancak dış mekanlarda kullanımı yapılacak andezit taşı için kalınlığının dört veya beş santimetre kadar çıktığını belirtmekte fayda buluyoruz. Bununla beraber üretimi yapılan her ürün için ilk aşama plaklar halinde bulunma durumudur. Bu durumun ardından mutlaka üretimi yapılan plakalara eğer bu amaçla kullanımı yapılacak ise profil veya pah işlemi yapılmasında oldukça büyük yarar vardır. Bununla beraber üretimi yapılan ürünlerin dış mekanlarda deforme olma durumu oldukça fazladır. Bunun nedeni alanın oldukça farklı özelliklere sahip olması ve tüm zor koşulları barındırmasından kaynaklandığını belirtmekte fayda buluyoruz.

Bu kapsamda ham maddesinin özelliği olan andezit basamak taşı kış aylarında uç noktalarda olan don sıcaklığında veya yaz aylarında üst noktada bulunan Sıcaklıklarda kesinlikle deforme olmaz ve ilk günkü gibi işlevini yerine getirmeye devam etmektedir. Bununla beraber ne yazık ki farklı doğal taşlar özellikle mermer ve tüf taşları bu duruma dayanamamakta ve kırılarak veya toprak olarak işlevini yitirmektedir. Bu durumların önüne geçebilmek için mutlaka üretim yapan ve köklü firmalarda ürünleri satın almak gerekmektedir.

Kullanımı yapılan andezit merdiven taşı kesinlikle kimyasal koşullardan etkilenmez ve oldukça sağlam olarak yerinde durmaktadır. Bu ürün grubu hakkında detaylı bilgiler ve fiyatları konusunda farklı detaylar için hemen bir sonraki başlığımızı inceleyelim.

Andezit Basamak Taşı Fiyatları

Yapı malzemelerinde öncelik olarak ürünlerin fiyatları ve bu fiyatlara bağlı olarak birimleri oldukça büyük öneme sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda uygulaması yapılan her bir andezit basamak taşı için farklı miktarlarda birim fiyatlar çıkarılmakta ve çıkarılan her bir fiyat için ham madde kullanımı ve fonksiyonları oldukça büyük öneme sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda ürünlerin hangi özellikleri fiyatları etkilediğini öncelikle incelemeye alalım.

Öncelikle bir ham madde kullanımı ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda ebatların arttığında ürünlerin birim fiyatları ham madde kullanım miktarı kadar artış göstermektedir. Bununla beraber ürünlerin ebatlarında farklılıklar üretim sürecini doğrudan yada dolaylı olarak etkilemektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için otuz beş santimetre genişliğe kadar ürünlerin fiyatları sabit tutulmakta olup bundan sonraki her genişlik artışında ürünlerin fiyatları artış göstermektedir.

Bu noktadan sonra andezit basamak taşı fiyatları bir zemin üzerinde hareket etmeye başlamaktadır. Bu noktadan sonra fiyatlar alınırken mutlaka pah veya profil işlemine tabi tutulma durumu nedir bunu iyi bilmek gerekmektedir. Bununla beraber müşterimizin en çok karıştırdığı durum olarak alın taşı yani rıhtın fiyatlara dahil olması durumu farklılıklar göstermektedir. Bizler üretici firma olarak tüm andezit basamak taşı fiyatları verdiğimiz tekliflerimizde alın taşı ve profili fiyatlarımıza dahil olarak müşterilerimize sunmaktayız. Bunu yapmamızdaki sebep bu ürün gruplarında mutlaka bu özelliklerin olması gerekmesini gösterebiliriz.

Bunun yanında farklı kuruluşlar ne yazık ki bu durumu yapmadan fiyat vermektedir. Bu durum oldukça yanlış olduğunu bu ürün gruplarında mutlaka pah veya profil işlemi yapılmalı ve alın taşı mutlaka alınmalıdır. Bu konu hakkında daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

ANDEZİT TAŞI ÜRÜNLERİMİZ

Kullanım alanlarına göre her ürün farklılıklar göstermektedir. Bu kapsamda öncelikle ürünler ve bu ürünlerin ebatları uygulama alanına göre farklılıklar göstermektedir. Bu kapsamda her alanın kendine özgü ürünler ve ebatları bulunmaktadır. Ürün ebatlarında esneklik üreticiye kolaylık sağlarken son uygulama alanlarına kusursuz uygulamaların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Öncelikle her alanın farklı ebatlara ve bu ebatlarında farklı uygulama şekilleri bulunmaktadır.

Bir zemin kaplama ile duvar kaplama ürünlerinin ebatları birbirinden oldukça farklıdır. Bunun başlıca nedeni ikisinin farklı özellikleri vardır. Zemin kaplamasında ebatlar minimum üç santimetre kalınlığında olması gerekir ancak bunu duvar kaplamasında söylememiz pek mümkün değildir. Duvar kaplamalarında maksimum üç santimetre kalınlığında ürünler kullanılmaktadır. Diğer taraftan duvar kaplamalarında maksimum otuz santimetre genişlik kullanımı yapılmaktadır.

Bunun yanında zemin döşemesinde ideal genişlik otuz santimetre olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle zemin kaplaması olarak andezit taş olan kumlamalı ürünü ele alalım. Kumlamalı ürün genelde zemin kaplaması ve duvar kaplamalarında kullanımı yapılmaktadır. Kullanımı yapılan ürünün plaklar halinde kesilmesiyle öncelikle düz yüzeyler elde edilmektedir. Kumlamaların temel sebebi yüzeyin pürüzlü hale getirilmesi istenmesidir. Bu işlem sonucunda kaplama malzemesinde pürüzlü yüzey oluşmaktadır.

Diğer bir ürün olan bordür taşıdır. Bu ürünün minimum kalınlığı on santimetre olarak belirlenmelidir. Bu ölçüyü genişlik minimum on beş santimetre olarak belirlenmektedir. Ürünler genelde plaklar halinde kesilmekte ve son olarak profil veya pah işlemine tabi tutulmaktadır. Bu işlemlerden sonra kullanılmak üzere şantiye sahasında gönderilmektedir.

Diğer bir ürün olarak basamak taşı ise yine pah veya profil işlemine tabi tutulmaktadır. Bu işlemler yapıldıktan sonra ürünlerin kullanımı yapılmaktadır. Üretimi yapılan andezit taşı kullanım alanlarına göre farklı ebatlarda üretilmektedir. Bu kapsamda istenen tüm ebatlarda fabrikalarımızda üretimler yapılmaktadır.

Andezit bordür taşı

Andezit bordür