Andezit Harpuşta Taşı

Bir çok alanda kullanımı yapılan yapı malzemelerini incelemeye başladığımızda ilk olarak karşımıza çıkan durum şudur ki her bir ürünün farklı kullanım alanları ve buna bağlı olarak farklı ebatları bulunmaktadır. Bu kapsamda üretimini yaptığımız ürünlerin başında gelen andezit taşı için bizler bu yazımızda harpuşta yani duvar üzerinde kullanımı yapılan ürün grubunu incelemeye başlayacağız. Bu kapsamda ürünlerin ham madde keşfinden başlayarak üretim süreçleri ve uygulamaya kadar geçen tüm bölümleri detaylı olarak inceleyerek işi anlatmaya ve kullanıcılarının ne iş yaptıracağını bildirmek başlıca vazifemiz olacaktır. Bu doğrultuda öncelikle belirtmek isteriz ki ürünlerin maden sahaları bir ürünün dayanımını doğrudan etkileyen en temel durumlardan biri olarak bizleri karşılamaktadır. Bu kapsamda bizler maden sahalarımızın çalışma prensiblerini ve ham blokların üretimlerde hangi elemelerden geçilerek seçildiğini anlatmaya başlayacağız. Ancak bilinmesi gerekiyor ki ürünlerin ebatları ve istenen özellikler ürünlerin fiyatlarını ve üretim süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda öncelikle ürünleri hangi birimlerde üretildiğini ve uygulamada hangi birim üzerinden uygulaması yapılacağını anlatmayla başlamak gerekirse şunu ifade edebiliriz. Ürünlerin üretim ve uygulamasında birim olarak metre tül kullanımı yapılmaktadır. Her bir ürün için farklı birimlerin kullanımı yapıldığını ifade etmek isteriz. Ancak bizler andezit harpuşta taşı için kullanımı yapılacak birimin metre tül olması gerektiğini ifade ediyoruz. Ürünün kullanımının yapılacağı alanın genişliği oldukça önemlidir. Ürünlerin genişliği doğru belirlenmesi kullanım sonrası ömrünü doğrudan belirlemekte olup bununla beraber ürünlerin üretim süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Genişliğin artması durumunda ürünlerin üretim süreçleri değişmekte ve ürünlerin maliyetleri doğrudan etkilenmektedir. Bizler bundan dolayı mutlaka doğru ölçülerin alınarak bizlere sipariş verilmesi gerektiğini ifade etmekteyiz. Bununla beraber ürünlerin hangi elemelerden geçilerek işlemeye alınacağı durumlarını sırayla incelemek gerekmektedir. Bizler üretimde kullanımı yapılan andezit harpuşta taşı için ilk olarak maden sahasının üretim süreçlerine etkilerini ve ürünün kalitesini nasıl etkilediğini anlatacağız. Bu kapsamda ilk olarak maden sahalarını inceleyelim. Kullanımı yapılan ürünlerin plaklar halinde çıkarılmasından başlanarak üretim aşamasına kadar süreç ürünlerin maliyetlerini oluşturmaktadır. Bizler bu noktaları inceleyerek tüm maden sahası ekipmanlarını detaylı olarak anlatmaya başlayacağız. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Andezit Harpuşta Taşı Üretimi

Bir çok ürünün üretimi kendiyle beraber üretimi yapılan ürünler ile bir noktaya kadar aynı süreci taşırken bir noktadan sonra ürünlerin işlevine göre üretim süreçleri değişime uğramaktadır. Bu kapsamda ilk olarak ifade etmek isteriz ki üretimi yapılan doğal taşlar içinde bu durum aynı şekilde geçerlidir. Üretimi yapılacak ürünün ebatları doğrudan ürünün kaderini belirlemekte ve ürünün fiyatları doğrudan ebatları ile ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda ifade etmek isteriz ki ürünlerin ham maddeleri üretim için en yegane temel taş olarak bizleri karşılamaktadır. Bu kapsamda maden sahalarından çıkararak üretim safhasına kadar getirdiğimiz ürün için bizler ilk andezit taşı ham madde olarak kullanımının yapılmasını önermekteyiz. Bu önerimizde ilk olarak nereleri ön planda tutarak işe başladığımızı ifade etmekte fayda buluyoruz. Öncelikle ürünlerin üretiminde kullanımı yapılan ham madde seçimlerine odaklandığımızda ilk olarak söylemek isteriz ki bu ürünün ham maddesi uzun bloklardan tercih edilmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu şekilde üretim yapılan ürünlerin bizler harpuşta taşında genelde ek yerinin az olmasını önemsemekteyiz. Bunun nedenlerini detaylı olarak ele alacağız. Ham madde seçimi bu titizlikle yapılan ürün için seçilen ham madde uzunluğu oldukça büyük önem arz etmektedir. Bizler maden sahalarımızdan çıkardığımız her ham blok için ilk olarak sınıflandırma yapmaktayız. Sınıflandırmada ilk olarak amaçlanan durumun ne olduğunu ifade etmek gerekirse gereksiz ham madde kaybını engellemek, ham maddelerden en yüksek elverişi elde etmek ve ürünlerin kalitesini artırmak olduğunu ifade edebiliriz. Maden sahalarından çıkarılan tüm bloklardan aynı ürünü elde etmeye çalışmak tam anlamıyla bilgisizlik ve becerisizlik olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü maden blokları her biri için farklı üretim şekilleri bulunmaktadır. Öncelikle ifade etmek gerekiyorsa çıkarılan uzun blokları bizler andezit harpuşta taşı üretiminde kullanımını gerçekleştirmekteyiz. Bu şekilde uzun ham bloklardan uzun parçalar elde ederek ürünleri ilk plaklarının elde edilmesi sağlanmaktadır. Elde edilen ham bloklar ilk olarak fabrikalarımıza sevk edilmektedir. Bu sevk işleminde taşıyıcı olarak tırlarımızın kullanımı yapılmaktadır. Bu şekilde çıkarılan ham maddeler fabrika sahasına taşınmaktadır. Fabrika sahasına taşınan ham bloklar öncelikle bu alanda indirilir ve kesim işlemi için sıra konulur. Sahada depolanan ürünler ilk olarak vinç yardımıyla kesim makinelerine taşınır. Bu işlem sonrasında taşınan ürün vagon adı verilen taşıyıcı ile kesme makinesine götürülmeden önce mutlaka ham blok vagona sabitlenmeli ve bu şekilde kesim işlemine tabi tutulmalıdır. Aksi durumda kesim sırasında üründe oynamaya bağlı ebatlarında bozukluklar meydana gelecektir. Vagonda sabitlenen ham blok bu şekilde kesim işlemi için makineye alınmakta olup bu alanda kesime tabi tutulmaktadır. İlk öncelikle bu kesimde blokların baş kısmı düzlenmekte ve bloklarda düz bir alan yüzeyi oluşturma işlemi tamamlanmış olarak bizleri karşılamaktadır. Düz bir düzlem elde edilen ham bloklarda ilk plakların oluşumu sağlanmaktadır. Plakların boyutları ustaların verdiği ölçüler doğrultusunda elde edilmektedir. Üretimi yapılan plakların en ve kalınlık olarak ilk olarak istenen ölçüler elde edilmektedir. Öncelikle bilinmesi gerekiyor ki ürünlerin ebatları oldukça büyük önem arz etmektedir. Ustalar mutlaka duvar genişliğinden daha fazla genişlikte ürünlerin kullanımının yapması gerekmektedir. Bu şekilde ürünler işlevini kolaylıkla yerine getirmeye başlayacaktır. Bundan dolayı bizler andezit harpuşta taşı üretimlerin mutlaka ölçü kontrollerinin yapılmasını istemekteyiz. Bu kapsamda üretimi yapılan plaklar profil veya pah işlemi için diğer makinemize gönderilmektedir. Bu alanda makine ürüne pah işlemin açmakta olup aynı zamanda üzerine gelecek olan su damlalarının uzaklaştırılması için damlalıklarda açmaktadır. Bu damlalıklar oldukça önemlidir. Ancak profil veya pah işlemi kesinlikle yapılması gerekmektedir. ne yazık ki ucuz maliyetler elde etmek için kimi uygulamalarda bu işlemlerin yapılmadığını ve ürünlerin oldukça kısa olarak bizleri karşıladığını ifade edebiliriz. Bundan dolayı ürünlerin detaylara dikkat edilerek üretilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Andezit Harpuşta Taşı Maden Sahası Etkisi

Bir çok alanda kullanımı yapılan ürünlerin başında gelen doğal taşların ilk olarak etkisini gösterdiği alan olarak maden sahaları bizleri karşılamaktadır. Maden sahaları üretimi yapılacak ürünün doğrudan kalitesini belirlemektedir. Bizler bundan dolayı maden sahalarımızın kontrollerini doğrudan kendimiz gerçekleştirmekteyiz. Bununla beraber üretimi yapılacak ürünün ebatlarına ve metrajına göre ham blokların seçilmesini sağlamaktayız. Bu şekilde üretim esnasında kayıpları en alt seviyede tutarak üretim sürecinde maliyetleri en dip seviyelerde gerçekleştirmekteyiz. Böylelikle kullanıcılara en uygun fiyatlara ürünleri teslim etmekte olduğumuzu ifade edebiliriz. Bununla beraber üretimi yapılan andezit harpuşta taşı üretim esnasında bizler ebatlarına göre ham blokları tercih etmekteyiz. Bu doğrultuda bizler uzunluk olarak en uzun taşları tercih etmekteyiz. Bununla beraber ürünlerin üretiminde kullanımı yapılan ham blokların genelde yüksekliği bir veya iki metre olarak tercih edilmektedir. Bu şekilde seçilmiş ham bloklar istenilen ebatlara uygun olarak kesime tabi tutulmaktadır. Kesilmeye başlanan hem bloklar öncelikle baş kısmı taranarak düzlemsel bir alanın oluşması sağlanmaktadır. Bu alanın oluşması sağlandıktan sonra ürünlerin ilk olarak genişliği ve kalınlığı belirli olacak şekilde kesim işlemi yapılmaya başlanmaktadır. Üretimi yapılan plaklar ilk olarak sabit bir kalınlık ve genişliğe sahip ürünler şeklinde meydana gelmektedir. Bu şekilde üretimi yapılan plakların gerekli bölgelerine damlalık ve profil işlemi yapılmak üzere farklı makinelere sevk edilmektedir. Ancak maden sahalarından çıkarılan ham blokların işlenmesi oldukça zor ve kaliteyi doğrudan etkileyen en önemli durumların başında gelmektedir. Bu durumun en temel nedeni ise ham bloklar ürünlerin kalitesi üzerinde doğrudan kendinden üretildiğinden dolayı kıymet sahibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretim sırasında kullanımını yaptığımız elektronik sistem ile çalışan makineler andezit harpuşta taşı üretimi için diğer tüm ürün gruplarında olduğu gibi ham plakların kesiminde yardımcı olmaktadır. Bizler sabit kalınlık ve genişliğe sabit olan ürünlerin boylarını genelde serbest boy olarak tercih edilmektedir. Ancak bunun yanında istenen ebatlara uygun olarak kesim işlemine tabi utmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. Maden sahalarından çıkarılan ham blokların kesim işlemi yapıldıktan sonra dayanımı tamamen maden sahasının kalitesiyle orantılıdır. Bundan dolayı maden sahalarımızda çalışan personellerimiz yaklaşık yirmi senedir bu sektörde hizmet vermekle beraber ürünlerin kalitesini doğrudan anlama kapasitesine sahiptir. Maden sahalarımızda çıkarılan ham blokların dışarı firma yada kurumlara satışları kesinlikle söz konusu değildir. Son zamanlarda bizlere ait olan maden sahalarından ham bloklar alarak kesim yaptığını söyleyen firmaların çoğaldığını gözlemlemekteyiz. Bu durum ürünün kalitesini olduğundan fazla gösterme çabasından başka bir durum değildir. Bundan dolayı üretimini yaptığımız her bir ürünü kendi maden sahalarımızdan çıkararak fabrikalarımızda işleme işlemi sonrasında satışa sunmaktayız. Bu şekilde üretimi yapılan andezit harpuşta taşı kalitesinin arkasında uzun süreler durmaktan onur duyuyoruz. Bir sonraki başlığımızda ürünlerin uygulama ve ölçülendirmesinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgileri paylaşacağız. Unutulmamalıdır ki ürünlerin doğru ebatlara sahip olarak siparişe geçilmesi bizler için oldukça büyük önem arz etmektedir. Uygulama yapılan her bir hata ise ne yazık ki ürünün ömrünü doğrudan etkilemektedir. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Andezit Harpuşta Taşı Uygulaması

Yapılarda kullanımı yapılan doğal taşların maden sahaları hakkında bilgileri bir önceki başlığımızda yer vermiş bulunuyoruz. Şimdi ki başlığımızda önemli olan üretimi ve üretilen ürünlerin uygulamasının yanında metrajlarının nasıl çıkarılması gerektiğidir. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda ilk olarak en önemli noktaların başında gelen metraj ve doğru ebatların çıkarılması durumu oldukça büyük önem arz etmektedir. Bizler bu konu hakkında bilgileri bu başlığımızda inceleyeceğiz. Öncelikle bilinmesi gerekiyor ki duvarın kalınlığı oldukça büyük önem arz etmektedir. Ham duvar kalınlığının yanında bizler kaplama malzemesi olacak ürününde kalınlığının iyi hesaplanması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyoruz. Hesaplaması bu şekilde yapılan andezit harpuşta taşı ölçüsü için söyleyebiliriz ki her iki taraftan iki veya üç santimetre fazla olacak şekilde ürünlerin ölçüleri alınmasında fayda buluyoruz. Doğru ölçülerde alınan genişlik ölçüsü ile harpuşta üzerine gelen yağmur ve kar sularının iletilmesi kolaylıkla sağlanacaktır. Bununla beraber ürünlerin alt kısımlarında bulunan damlalık kısmından ürünlerin üzerindeki su atılarak duvara ulaşması engellenecektir. Bununla beraber ürünlerin mutlaka tek veya çift tarafına profil vurulması gerekmektedir. Bu işlemler yapılarak elde edilen ürünlerin paletlere dizilerek fabrikamızdan sevk işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlemle ile andezit harpuşta taşı istenen bölgeye güvenle sevk edilmektedir. Sevk edilme işleminden sonra uygulama konusu oldukça büyük önem arz etmektedir. Bizler daha önceki bir çok başlığımızda bahsettiğimiz gibi bir ürünü gösteren işçiliktir diye bir çok yazımızda bahsetmiş bulunuyoruz. Bu noktada özellikle uygulamada kullanımı yapılacak çimento katkılı harç ve bunun yanında kimyasal yapıştırıcı miktarı oldukça büyük önem arz etmektedir. Bunun nedeni ürünü alana sabitleyen tek bağlayıcı olmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı bizler kullanımını yaptığımız ürünlerde alanın pürüzlü olmasına mutlaka dikkat ederek uygulama yapmaya gayret etmekteyiz. Bu şekilde uygulamada kullanımı yapılan çimento katkılı harç için tutunma yüzeyi oluşması sağlanacaktır. Ürünler hakkında daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız. Daha kapsamlı bilgiler ve ürün detayları diğer blok yazılarımızda yer almaktadır.